Em espanhol

Coropuna - Dos nuevas rutas en la Cordillera Occidental peruana

Kooch 55
2017

Em espanhol

Perú - Nevado Coropuna                                                               

Vertical 34
2017

Em espanhol

Nueva ruta en el misterioso Nevado Huayllaco                       

Cumbres 38
2018

Em inglês

Coropuna Massif, Various Ascents                                                  

American Alpine Journal
2018

Em inglês

Nevado Huayllaco, South Face                                                  

American Alpine Journal
2019

Em inglês

Huanacuni and Extremo Huanacuni Norte                                                 

American Alpine Journal
2022

Em inglês

Nevado Coropuna

Alpine Journal
2018

Em inglês

Nevado Huayllaco

Alpine Journal
2019

Em inglês

Huanacuni and Extremo Huanacuni Norte

Alpine Journal
2022